Kratice

-kratice koje CB-aši često koriste

-signal i razumljivost

-spelovanje, domaće i internacionalno

-CB prefix list